В този модул всеки студент може да направи различни справки за текущото си състояние в НСА.

Този модул ще се развива постепенно и ще дава възможност за различни видове справки, както за студенти така и за кандидат-студенти в настоящата кампания.
Засега Ви предоставяме справка за здравно осигуряване.
Мнения препоръки и забележки изпращайте на емайл: office@nsa.bg